Detailhandelsanalyse

Analyse af detailhandelen i Københavns Kommune 2014.

Københavns Kommune har i forbindelse med kommuneplanarbejdet bedt ICP A/S om at gennemføre en analyse af detailhandelen i kommunen, hvilket er sket i et samarbejde mellem Center for Byudvikling og Institut for Center-Planlægning (ICP A/S).

Formålet med analysen er at tilvejebringe et aktuelt grundlag for retningslinjer og rammer om detailhandel i Kommuneplan 2015 og for udarbejdelse af lokalplaner med bestemmelser om detailhandel.

Du kan hente analysen nedenfor.