Detailhandel

Rammer for etablering af butikker.

Kommuneplanen fastlægger rammer for etablering af butikker i kommunens bydele. Københavns Kommunes mål for detailhandlen og lovgrundlaget for rammerne er beskrevet i retningslinjerne for detailhandelsstrukturen og den tilhørende redegørelse.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen