Cyklernes by

Et net af cykelstier og grønne cykelruter.

Rygraden i cykelinfrastrukturen i København udgøres et cykelnet bestående af cykelstier og -baner langs veje og af grønne cykelruter. Hertil kommer et net af Supercykelstier samt mindre veje med begrænset biltrafik, hvor der ikke er dedikeret cykelinfrastruktur. I dag er der et omfattende net af cykelinfrastruktur i kommunen, men der mangler dog en del strækninger for at realisere de nuværende planer for udbygning af cykelstier og grønne ruter. 

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen