Centerstruktur for detailhandel

Placering og størrelse af butikker.

Centerstrukturen fastlægger retningslinjer for placeringen og størrelsen af butikker i byen.

Københavns overordnede centerstruktur består af de regionale centre City (inkl. Fisketorvet) og Ørestad City samt bymidterne i de øvrige bydele. Bymidterne suppleres af bydels- og lokalcentre med mere lokalt orienterede indkøbsmuligheder, der skal sikre gode indkøbsmuligheder i alle bydele.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen