Byens vejnet

Veje og gader i København.

Byens veje og gader har forskellige funktioner i trafikafviklingen og er inddelt i en række vejklasser fra de overordnede regionale veje til lokalgader. Der er særlige vilkår for trafikken i Indre By, både på grund af bylivet her og på grund af de trange pladsforhold. 

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen