Byens kollektive trafik

Bus og bane i byens kollektive trafik.

Den kollektive trafik i København udgøres i dag af busser, metro, S-tog og regionaltog. Banerne varetager hovedparten af den kollektive trafik til og fra centralkommunerne København og Frederiksberg. Bus og metro udgør tilsammen et fladedækkende net, der dækker centralkommunerne tæt. Det undersøges desuden i de kommende år, om der også skal etableres moderne letbaner i centralkommunerne, der kan forbindes med den allerede planlagte letbane i Ring 3.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen