Boligfordeling blandt ældre

Notat om boligfordelingen blandt ældre.

Antal ældre i boliger +100m² i København, 2014

I 2014 var der ca. 60.000 boliger i København, der var +100 m². Heraf var ca. 7,5 % (4530 boliger) beboet af ældre over 70 år. Tager man udgangspunkt i de ældre+ 60 år, da bebor denne befolkningsgruppe ca. 19 % af boligerne (11.311 boliger) over 100 m². Der er således ikke tale om overvægt af ældre i de store boliger.

Udskiftning af ældre i boliger +100m² i København 

Fra 2005 til 2014 har der i 36 % af boligerne + 100m² været en udskiftning fra beboere +60 til beboere i børnefamiliealderen (0-39 år). Der er tale om 2.809 boliger fra 2005-2014.* Der ses således været en løbende udskiftning i de store boliger, der i 2005 var beboet af ældre.

Værd at bemærke er, at der i samme periode har været en udskiftning i 1.888 af boligerne +100m² fra yngre beboere (0-59 år) til ældre beboere (60+), der er flyttet til boligerne. Det ses således også, at de ældre ligeledes aktivt søger mod de større boliger. 

* Denne beregning tager udgangspunkt i de boliger +100m², der både var etableret i 2004 og som stadig eksisterer i 2014. Det samlede antal boliger +100m² er med dette udgangspunkt ca. 45.000.