Boliger og byliv

Københavnerne skal leve et trygt og aktivt hverdagsliv med tidssvarende boliger, institutioner og skoler, byrum og kultur- og idrætstilbud.

Københavnerne skal leve et trygt og aktivt hverdagsliv med tidssvarende boliger, institutioner og skoler, byrum og kultur- og idrætstilbud. Byens bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer skal skabe rammer for lokale identiteter i eksisterende og nye bykvarterer.

Københavns Kommune har som mål: 

 • At skabe plads til 100.000 københavnere i 2027.
   
 • At der opføres nye boliger til familier, unge, ældre og udsatte borgere.
   
 • At skabe blandede og mangfoldige boligområder med boliger til alle københavnere.
   
 • At skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer, der skaber rammer for et sundt og aktivt liv.
   
 • At udvikle varierede byrum, der indbyder til ophold, aktivitet, og oplevelser for alle grupper af borgere.
   
 • At institutioner og faciliteter placeres tæt på boligområderne og at nye byområder får den rette serviceudbygning i rette tid.
   
 • At støjbelastningen af eksisterende og nye boliger reduceres.
   
 • At Københavns kulturarv bruges og synliggøres som del af grundlaget for at forstå og udvikle byen.
   
 • At kvaliteten af byens bevaringsværdige bebyggelser og bygninger fastholdes.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen