Boliger

Bestemmelser om boligers helårsstatus, størrelse, ungdoms- og kollegieboliger, særlige boformer, samt etablering af boliger i husbåde.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen