Affald

Genbrug og bæredygtig affaldshåndtering.

Affald skal generelt håndteres på en bæredygtig måde ved forebyggelse og direkte eller indirekte genanvendelse, idet byens affald skal ses som en ressource, der skal bevares og udnyttes. Det er væsentligt, at adgangen til at håndtere affald korrekt er så let og attraktiv som muligt for både borgere og virksomheder, bl.a. ved at det bliver nemmere og mere fordelagtigt at kildesortere bolignært som led i en grøn hverdag.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen