Københavns Kommuneplan 2019 er vedtaget

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. februar 2020 Kommuneplan 2019 - Verdensby med Ansvar, som trådte i kraft samme dag og dermed afløser Kommuneplan 2015. Du kan finde den nye kommuneplan på www.kp19.kk.dk.

Vision

Læs den overordnede vision for udviklingen af København i Kommuneplan 2015 nedenfor.

Retningslinjer

Overordnede mål for arealanvendelsen i Københavns Kommune.

Rammer for byudviklingen

Regler for anvendelse og byggeri på de enkelte ejendomme.

Om Kommuneplan 2015

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling.

Kortportalen

Kommuneplan og lokalplaner på kort.

Bekendtgørelse

Københavns Kommuneplan 2015 er den 10. december 2015 vedtaget af Borgerrepræsentationen.

Tillæg til Kommuneplan 2015

Kommuneplanen kan ændres med et tillæg, hvis et større byggeri, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, ønskes fremmet.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring kan findes på BlivHørt.dk.

Municipal Plan 2015

Here you can read about the Municipal Plan 2015.