Forslag - Kløverparken

Planforslaget skal muliggøre mulighed for en mere fleksibel anvendelse af arealerne i området, indtil en egentlig byudvikling kan ske